Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Camavo AntyStick
search
  • Camavo AntyStick

Camavo AntyStick

Środek antyadhezyjny do zastosowania przy modelowaniu tynków i betonów za

pomocą matryc strukturalnych gotowy do użycia

Opakowanie: 1 szt.
Pojemność: 1 l

AntyStick

WŁAŚCIWOŚCI

Środek antyadhezyjny do zastosowania przy modelowaniu tynków i betonów za

pomocą matryc strukturalnych gotowy do użycia

CAMAVO AntyStick to środek antyadhezyjny nakładany się na matrycę strukturalne, aby zapobiec ich

przyklejaniu się do betonów, szpachli i tynków mineralnych oraz dyspersyjnych podczas modelowania

struktury.

Środek CAMAVO AntyStick nakładać równomiernie na matrycę przy użyciu pędzla, lub spryskiwacza

nie tworząc kałuż. W trakcie modelowania struktury kontrolować jakość odciskanej faktury i w miarę

potrzeb cyklicznie powtarzać nakładanie preparatu na matrycę. Nałożenie zbyt małej ilości środka

antyadhezyjnego na matrycę może spowodować przyklejanie się materiału do matrycy, co będzie miało

wpływ na jakość odciśniętej struktury.

Prace należy wykonywać przy temperaturze od +5°C do +25°C. Dokładnie wietrzyć (w razie potrzeby

stosować odciągi) pomieszczenia, w których się pracuje. Nie wylewać resztek do kanalizacji. Unikać

wdychania oparów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie jeść i nie palić podczas pracy zużyciem

mieszaniny. Umyć ręce po zakończeniu pracy z preparatem. W przypadku kontaktu ze skórą umyć

zabrudzenia wodą z mydłem. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i

zasięgnąć porady lekarza.

Przydatność do zastosowania: do 24 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać produkt w chłodnym,

suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego działania promieni

słonecznych, źródeł ciepła oraz środków silnie utleniających. Unikać wycieków z opakowania w celu

wyeliminowania ryzyka poślizgnięcia na rozlanym produkcie. Materiał ten może akumulować ładunki

elektrostatyczne, które mogą spowodować wyładowanie elektryczne. Stosować właściwe procedury

połączeń elektrycznych i uziemiania.

OPAKOWANIA Parametry podstawowe

Butla 1l.

Kanister 5l.

Baza: Bezbarwny olej mineralny na bazie

parafin ciekłych

Gęstość: ok. 0,84 – 0,85 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Orientacyjne zużycie: ok. 0,1 – 0,2 l/m2

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, wytycznych

branżowych instytutów i stowarzyszeń, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów

BHP, itp. Wymienione powyżej cechy i właściwości techniczne określone zostały w oparciu o praktyczne doświadczenia oraz

przeprowadzone badania. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału +23°C oraz wilgotności

względnej powietrza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogą ulec zmianie.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robot, ale nie może zastąpić

zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje, jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób

jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości

zalecane jest przeprowadzenie własnych prob. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub

jakiejkolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza

karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu. Informacje zawarte w niniejszej

karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią

o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki

sposobu wykonania.

CAM/ANT/1

Specyficzne kody

ean13
5907670770309
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.